kovakai

Tindora Subzi Recipe

Tindora Subzi Recipe

Tindora subzi tastes delicious very simple to prepare. Tindora are also known as ivy gourd, kovakai, tondli, giloda, tindori or tendli looks like baby watermelon. ...

See Tindora Subzi Recipe